Compositions

Liturgy of St. John Chrysostom (Kornev)

Liturgy of St. John Chrysostom (Kornev)

Genre:Choral Music
Opus:Op.31
Composer:Sergei Vasilievich Rachmaninoff
Performers: St. Petersburg Chamber Choir
MP3
1
First Antiphon- Blagoslovi, dushe moya, Gospoda
4:35 8.40 Mb 256 Kbp
0.17 $ Buy
2
Second Antiphon- Slava Otcu
2:38 4.83 Mb 256 Kbp
0.10 $ Buy
3
Third Antiphon- Vo tsarstvii Tvoem
5:58 10.93 Mb 256 Kbp
0.22 $ Buy
4
Little Entrance- Premudrost, prosti - Priidite, poklonimsya
1:49 3.33 Mb 256 Kbp
0.07 $ Buy
5
Trisagion- Yako svyat esi Bozhe nash
3:31 6.44 Mb 256 Kbp
0.13 $ Buy
6
Great Entrance- Izhe kheruvimy (Hymn of the Cherubim)
7:03 12.91 Mb 256 Kbp
0.26 $ Buy
7
Litany of Supplication- Ispolnim molitvu nashu Gospodevi
3:55 7.18 Mb 256 Kbp
0.14 $ Buy
8
Creed- Dveri... Veruyu vo edinago Boga Otca
5:47 10.59 Mb 256 Kbp
0.21 $ Buy
9
Eucharistic Prayer- Stanem dobre
6:43 12.30 Mb 256 Kbp
0.25 $ Buy
10
We praise Thee- Tebe poem
3:33 6.50 Mb 256 Kbp
0.13 $ Buy
11
Hymn to the Mother of God- Izryadno o presvyatey
3:07 5.71 Mb 256 Kbp
0.11 $ Buy
12
Lord's Prayer- I spodobi nas... Otche nash
5:22 9.82 Mb 256 Kbp
0.20 $ Buy
13
And with Thy Spirit- One is Holy- Mir vsem
2:19 4.25 Mb 256 Kbp
0.09 $ Buy
14
Communion Hymn- Hvalite Gospoda s nebes
1:53 3.45 Mb 256 Kbp
0.07 $ Buy
15
Communion of the Faithful- So strakhom Bozhiim
2:18 4.22 Mb 256 Kbp
0.08 $ Buy
16
Let our mouths be filled- Da ispolnyatsa usta nasha
5:34 10.18 Mb 256 Kbp
0.20 $ Buy
17
Blessed be the Name- Glory- Budi imya Gospodne blagoslovenno
3:48 6.95 Mb 256 Kbp
0.14 $ Buy
2.31 $ Buy all
(10% DISCOUNT)
Total: 0.00 $ Buy
0.00 $ Buy all
(10% DISCOUNT)
Total: 0.00 $ Buy
Create your own review

Customer reviews

Create your own review

Playlist

Play | New playlist