Discographies

The Man at the Piano (СD 63/66)

The Man at the Piano (СD 63/66)
Performers:
- Michael Raucheisen
 
1 Auf dem Rhein, op. 51 Nr. 4 (Karl Leberecht-Immermann) 1:49 4.15 Mb 320 Kbps 0.08 $
 
2 Liebeslied, op. 51 Nr. 5 (Johann Wolfgang von Goethe) 2:23 5.44 Mb 320 Kbps 0.11 $
 
3 Loreley, op. 53 Nr. 2 (Wilhelmine Lorenz) 1:37 3.72 Mb 320 Kbps 0.07 $
 
4 Aufträge, op. 77 Nr. 5 (Christian L‘ Egru) 2:27 5.60 Mb 320 Kbps 0.11 $
 
5 Zigeunerliedchen I u. II, op. 79 Nr. 7 (Emanuel Geibel) 2:25 5.53 Mb 320 Kbps 0.11 $
 
6 Des Knaben Berglied, op. 79 Nr. 9 (Ludwig Uhland) 2:15 5.14 Mb 320 Kbps 0.10 $
 
7 Marienwürmchen, op. 79 Nr. 14 (Aus „Des Knaben Wunderhorn“) 1:51 4.23 Mb 320 Kbps 0.08 $
 
8 Des Sennen Abschied, op. 79 Nr. 23 (Friedrich von Schiller) 2:13 5.06 Mb 320 Kbps 0.10 $
 
9 Des Buben Schützenlied, op. 79 Nr. 26 (Friedrich von Schiller) 1:13 2.78 Mb 320 Kbps 0.06 $
 
10 Schneeglöckchen, op. 79 Nr. 27 (Friedrich Rückert) 1:21 3.10 Mb 320 Kbps 0.06 $
 
11 Lied Lynceus‘ , des Türmers, op. 79 Nr. 28 (Johann Wolfgang von Goethe) 2:39 6.08 Mb 320 Kbps 0.12 $
 
12 Resignation, op. 83 Nr. 1 (unbekannt) 3:31 8.06 Mb 320 Kbps 0.16 $
 
13 Abschied vom Walde, op. 89 Nr. 4 (Wilfried von der Neun) 1:54 4.34 Mb 320 Kbps 0.09 $
 
14 Die Sennin, op. 90 Nr. 4 (Nikolaus Lenau) 2:11 5.00 Mb 320 Kbps 0.10 $
 
15 Requiem, op. 90 Nr. 7 (altkatholisches Gedicht) 3:37 8.29 Mb 320 Kbps 0.17 $
 
16 Dem Helden, op. 95 Nr. 3 (Theodor Körner) 1:58 4.51 Mb 320 Kbps 0.09 $
 
17 Gesungen, op. 96 Nr. 4 (Wilfried von der Neun) 1:16 2.91 Mb 320 Kbps 0.06 $
 
18 Himmel und Erde, op. 96 Nr. 5 (Wilfried von der Neun) 1:43 3.93 Mb 320 Kbps 0.08 $
 
Total: 0 $
Buy all 1.58 $ (with 10% discount) Buy selected tracks
1 Auf dem Rhein, op. 51 Nr. 4 (Karl Leberecht-Immermann) 1:49 5.10 Mb 394 Kbps 0.08 $
 
2 Liebeslied, op. 51 Nr. 5 (Johann Wolfgang von Goethe) 2:23 8.77 Mb 515 Kbps 0.13 $
 
3 Loreley, op. 53 Nr. 2 (Wilhelmine Lorenz) 1:37 5.82 Mb 501 Kbps 0.09 $
 
4 Aufträge, op. 77 Nr. 5 (Christian L‘ Egru) 2:27 9.38 Mb 536 Kbps 0.14 $
 
5 Zigeunerliedchen I u. II, op. 79 Nr. 7 (Emanuel Geibel) 2:25 7.30 Mb 422 Kbps 0.11 $
 
6 Des Knaben Berglied, op. 79 Nr. 9 (Ludwig Uhland) 2:15 6.67 Mb 415 Kbps 0.10 $
 
7 Marienwürmchen, op. 79 Nr. 14 (Aus „Des Knaben Wunderhorn“) 1:51 6.55 Mb 495 Kbps 0.10 $
 
8 Des Sennen Abschied, op. 79 Nr. 23 (Friedrich von Schiller) 2:13 6.21 Mb 392 Kbps 0.09 $
 
9 Des Buben Schützenlied, op. 79 Nr. 26 (Friedrich von Schiller) 1:13 3.90 Mb 449 Kbps 0.06 $
 
10 Schneeglöckchen, op. 79 Nr. 27 (Friedrich Rückert) 1:21 4.55 Mb 469 Kbps 0.07 $
 
11 Lied Lynceus‘ , des Türmers, op. 79 Nr. 28 (Johann Wolfgang von Goethe) 2:39 8.78 Mb 462 Kbps 0.13 $
 
12 Resignation, op. 83 Nr. 1 (unbekannt) 3:31 10.22 Mb 405 Kbps 0.15 $
 
13 Abschied vom Walde, op. 89 Nr. 4 (Wilfried von der Neun) 1:54 5.72 Mb 421 Kbps 0.09 $
 
14 Die Sennin, op. 90 Nr. 4 (Nikolaus Lenau) 2:11 7.40 Mb 474 Kbps 0.11 $
 
15 Requiem, op. 90 Nr. 7 (altkatholisches Gedicht) 3:37 11.79 Mb 455 Kbps 0.18 $
 
16 Dem Helden, op. 95 Nr. 3 (Theodor Körner) 1:58 6.74 Mb 478 Kbps 0.10 $
 
17 Gesungen, op. 96 Nr. 4 (Wilfried von der Neun) 1:16 4.31 Mb 474 Kbps 0.06 $
 
18 Himmel und Erde, op. 96 Nr. 5 (Wilfried von der Neun) 1:43 5.84 Mb 475 Kbps 0.09 $
 
Total: 0 $
Buy all 1.69 $ (with 10% discount) Buy selected tracks
 
Create your own review

Customer reviews

Create your own review